تراوین‌فا » منجنیق یا کاتا درحملات بازی تراوین فا چگونه باید استفاده شود

منجنیق یا کاتا درحملات بازی تراوین فا چگونه باید استفاده شود

منجنیق یا کاتا از واحد های نظامی پیشرفته و مهم بازی هستند.
از منجنیق یا کاتا برای تخریب ساختمان ها و منابع باید استفاده شود.
به دلیل سنگینی و کندی حرکت این جنگ افزار سرعت حرکت کل لشکریان کاهش می‌یابد.
به همین دلیل تکنیک های ویژه ای را برای استفاده از آن نیاز خواهید داشت.

سرعت حرکت این واحد نظامی کم است.
درنتیجه یاباید بارها به دشمن حمله کنید که فواصل رسیدن این حملات بسیار کوتاه باشد.
یااینکه با افزودن به تعداد منجنیق یا کاتا اقدام به ویران کردن ساختمان های متعدد نمایید.
البته این کار نیازمند تجربه ودقت بالاست.

تکنیک منجنیق یا کاتا با حملات متعدد

ابتدا نیاز به نیروی پاکسازی به منظور نابود کردن سرباز های دشمن است.
باید دقت داشته باشید که تمام دژکوبها را انتخاب کرده باشید.
و تنها یک منجنیق در این حمله، جهت یکی شدن سرعت نیروهای پاکسازی ارسال کنید.

موج حملات پاکسازی باید چندین و چند مرتبه باشد.
با این ترفند، چنانچه بازیکن دارای نیروی پشتیبانی در جای دیگری باشد و بعد از موج اول فراخوان شود، پاکسازی موفق خواهد بود.
موج پاکسازی توسط بازیکنان حرفه‌ای گاهی بیشتر از 10 یا 15 حمله پشت سرهم است!!!

دقیقا لحظاتی پس از موج های حملات پاکسازی باید حملات دارای نیروی منجنیق یا کاتا برسند.
حتما اهداف خودرا از پیش درنظر داشته باشید.
هرچه سطح اردوگاه بیشتر باشد، دقت هدفگیری منجنیق بیشتر خواهد بود.

روش های بالا را برای چند فارم با تعداد یک منجنیق انجام دهید تا دست شما یرای ارسال حملات گرم شود.

نکات مهم در حمله با منجنیق

حتما از موج حملات پاکسازی یا فرعی برای سردرگمی بازیکن حریف استفاده کنید.

در صورتی که درگیر جنگ اتحادی شده‌اید؛
احتمال حضور نیروهای پشتیبانی ناگهانی در دهکده هدف را پیش بینی کنید!
همچنین اگر دارای اتحاد و دوست هستید، از آنها برای حملات پاکسازی کمک بگیرید.

منجنیق امکان تخریب یا آسیب رساندن به دیوار شهر را ندارد.
برای نابودی یا آسیب به دیوار حتما باید از دژکوب استفاده کنید.

حملات اصلی و تخریبی خودرا طوری طراحی کنید که:
در اولین حملات شما حریف قفل شود! یعنی امکان فکر کردن و پاسخ سریع نداشته باشد.
ساختمان های حیاتی در این زمینه اردوگاه، ساختمان اصلی، انبار و انبار غذا هستند معمولا.

چنانچه قصد تصرف دهکده هدف با رئیس رادارید:
فراموش نکنید دهکده پاییتخت بازیکنان تحت هیچ شرایطی قابل تصاحب نیست.
همچنین برای تصاحب دهکده های غیر پاییتخت با رئیس، باید اقامتگاه یا قصر تخریب شود.
درنتیجه برای حملاتی با هدف تصاحب، هدف منجنیق ها باید قصر و اقامتگاه باشد.

تاریخ انتشار : جمعه, 29 می 2020 || نویسنده: TravianFa
دسته بندی : اخبار
برچسب ها :

نظرات

دیدگاه خود را به ما بگویید.